Posljednje na forumu

  • No posts to display.

Tko je online

We have 15 guests and no members online
Telemetrijski hidranti, hidraulički proračun vodoopskrba Zagreba

GIS vodoopskrbnog sustava u Gradu Zagrebu sa senzorima tlaka na hidrantima- telemetrijskim hidrantima. Telemetrijski hidranti komuniciraju sa GIS portalom putem GSM-a. Odabirom hidranta prikazuje se graf sa on-line mjerenjima tlaka u vremenu. Za jednu zon ...

GIS prostornih planova Grada Korčule

Cjeloviti GIS prostornih planova sa svim slojevima u vektorskom obliku.

Adria navigator

Karta Jadrana sa informacijama o ronilačkim centrima, sidrištima, marinama, benzinskim postajama, te ostalim informacijama za one koji svoje vrijeme provode na moru.

CRODolphins

CRODolphins - sustav nadzora dupina i ostalih morskih sisavaca. Sustav praćenja morskih sisavaca je napravljen s namjerom da se bilježe svi susreti i viđenja morskih sisavaca

Geoportal prostornih planova Istarske županije

U sklopu projekta GIS-a Istarske županije izrađen je web portal koji služi za pregledavanje prostornih planova

Dubrovnik - Gis

Grad Dubrovnik je otvorio svoj GIS preglednik na kojem se osim prostorno planske dokumentacije mogu vidjeti i katastarske čestice, te adresni model

GIS Jadrana

Gis jadrana sa servisnim informacijama o marinama, benzinskim postajama, sidrištima, servisima za plovila, te svjetionicima za najam autora Ivana Pašića.