Posljednje na forumu

  • No posts to display.

Tko je online

We have 13 guests and no members online

Most Rated Listings 

Pljusak - meteorološki podaci

Podaci o temperaturi, brzinu i smjeru vjetra, tlaku zraka i ostalim meteorološkim podacima sa  privatnih i javnih meteoroloških postaja diljem Hrvatske.

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Natura 2000 HR - konačni prijedlog

Interaktivna karta konačnog DZZP-ovog prijedloga Natura 2000. NATURA 2000 je najveća koordinirana mreža područja očuvanja prirode u svijetu. Kada Hrvatska postane članicom Europske unije svoju će bogatu biološku i krajobraznu raznolikost uključiti u tu ne ...

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Bakar

Gis grada Bakra

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura

Sadrži podatke o trofičkom indeksu, stanju eutrofikacije, koncentracijama klorofila a, cvjetanju opasnih algi kroz godine, te položaju mjernih postaja, granicama ribolovnih zona, zaštićenim područjima i prometnicama. Baza je oformljena u svrhu prikupljanj ...

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Opatija

Prostorni plan uređenja grada Opatije

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Rijeka - interaktivna karta

Interaktivna karta grada Rijeke  

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Međimurska županija

Gis Međimurske županije

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Zadar

Gis grada Zadra

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Zagreb

Gup grada Zagreba

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Varaždin

Gis grada Varaždina

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Rijeka

Prostorni planovi grada Rijeke

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Dubrovnik

Gis grada Dubrovnik

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Split

Gis grada Splita

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Novska

Gis grada Novske

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Makedonija - katastar

Katastar Makedonije

Kategorija:Gis u svijetu
Beograd

Interaktivna karta zona i planova Beograda

Kategorija:Gis u svijetu
Auckland

Gis Aucklanda, Novi Zeland

Kategorija:Gis u svijetu
Švicarske željeznice

Gis simulacija Švicarskih željeznica

Kategorija:Gis u svijetu