Posljednje na forumu

  • No posts to display.

Tko je online

We have 119 guests and no members online

Recently Added Listings 

Isprobaj web GIS mogućnosti

Web GIS portal za komunalne djelatnosti u kojemu je moguće testirati mogućnosti rada: unos točaka, crtanje sustava, unos atributa, snap, nadzor sustava, povezivanje sa dokumentima, mjerenje, izrada SQL upita, statistika objekata, printanje karata, izrada ...

Kategorija:Ostalo
Telemetrijski hidranti, hidraulički proračun vodoopskrba Zagreba

GIS vodoopskrbnog sustava u Gradu Zagrebu sa senzorima tlaka na hidrantima- telemetrijskim hidrantima. Telemetrijski hidranti komuniciraju sa GIS portalom putem GSM-a. Odabirom hidranta prikazuje se graf sa on-line mjerenjima tlaka u vremenu. Za jednu zon ...

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
GIS prostornih planova Grada Korčule

Cjeloviti GIS prostornih planova sa svim slojevima u vektorskom obliku.

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Adria navigator

Karta Jadrana sa informacijama o ronilačkim centrima, sidrištima, marinama, benzinskim postajama, te ostalim informacijama za one koji svoje vrijeme provode na moru.

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
CRODolphins

CRODolphins - sustav nadzora dupina i ostalih morskih sisavaca. Sustav praćenja morskih sisavaca je napravljen s namjerom da se bilježe svi susreti i viđenja morskih sisavaca

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Sarajevo  - interaktivna karta

Interaktivna street view karta grada Sarajeva sa preko 10000 fotografija

Kategorija:Gis u svijetu
Geoportal prostornih planova Istarske županije

U sklopu projekta GIS-a Istarske županije izrađen je web portal koji služi za pregledavanje prostornih planova

Kategorija:Gis u Hrvatskoj