Posljednje na forumu

  • No posts to display.

Tko je online

We have 15 guests and no members online

Most Popular Listings 

Pozicije brodova u realnom vremenu

Osim pozicije broda, možete vidjeti trenutnu brzinu, smjer kretanja, fotografiju broda kao i niz tehničkih detalja vezanih za brod koji vas zanima.

Kategorija:Gis u svijetu
Katastar pčelinjaka i pčelinjih pašnjaka

Katastar pčelinjaka i pčelinjih pašnjaka Hrvatskog pčelarskog saveza

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Hrvatske šume

Pregled javnih podataka Hrvatskih šuma. Napomena: treba se jako zoomirati da se prikažu odjeli.

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Geoportal prostornih planova Istarske županije

U sklopu projekta GIS-a Istarske županije izrađen je web portal koji služi za pregledavanje prostornih planova

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Split - groblje

Splitsko groblje – Lovrinac d.o.o. Web karta groblja i tražilica pokojnika

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Makedonija - katastar

Katastar Makedonije

Kategorija:Gis u svijetu
Dubrovnik - Gis

Grad Dubrovnik je otvorio svoj GIS preglednik na kojem se osim prostorno planske dokumentacije mogu vidjeti i katastarske čestice, te adresni model

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Isprobaj web GIS mogućnosti

Web GIS portal za komunalne djelatnosti u kojemu je moguće testirati mogućnosti rada: unos točaka, crtanje sustava, unos atributa, snap, nadzor sustava, povezivanje sa dokumentima, mjerenje, izrada SQL upita, statistika objekata, printanje karata, izrada ...

Kategorija:Ostalo
Biciklističke staze u Zagrebu

Karta biciklističkih staza u gradu Zagrebu sa ucrtanom servisnom i trgovačkom mrežom.

Kategorija:Gis u Hrvatskoj