Posljednje na forumu

  • No posts to display.

Tko je online

We have 13 guests and no members online

Most Popular Listings 

Interaktivna karta svemira

Interaktivna karta na kojoj se nalazi više od 100 tisuća zvijezda. Ova trodimenzionalna karta stvorena je pomoću  NASA-inih podataka i podataka Europske svemirske agencije.

Kategorija:Ostalo
Interaktivni Atlas vjetra Hrvatske

Interaktivni Atlas vjetra Republike Hrvatske u izdanju Državnog hidrometeorološkog zavoda. Atlas pruža informacije o brzinama i gustoći snage vjetra, 10 i 80 m od tla, na različitim lokacijama diljem Hrvatske. Prikazane brzina i gustoća snage vjetra rezul ...

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Pljusak - meteorološki podaci

Podaci o temperaturi, brzinu i smjeru vjetra, tlaku zraka i ostalim meteorološkim podacima sa  privatnih i javnih meteoroloških postaja diljem Hrvatske.

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Adria navigator

Karta Jadrana sa informacijama o ronilačkim centrima, sidrištima, marinama, benzinskim postajama, te ostalim informacijama za one koji svoje vrijeme provode na moru.

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Karlovac

Preglednik prostornih planova Grada Karlovca

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Telemetrijski hidranti, hidraulički proračun vodoopskrba Zagreba

GIS vodoopskrbnog sustava u Gradu Zagrebu sa senzorima tlaka na hidrantima- telemetrijskim hidrantima. Telemetrijski hidranti komuniciraju sa GIS portalom putem GSM-a. Odabirom hidranta prikazuje se graf sa on-line mjerenjima tlaka u vremenu. Za jednu zon ...

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Natura 2000 HR - konačni prijedlog

Interaktivna karta konačnog DZZP-ovog prijedloga Natura 2000. NATURA 2000 je najveća koordinirana mreža područja očuvanja prirode u svijetu. Kada Hrvatska postane članicom Europske unije svoju će bogatu biološku i krajobraznu raznolikost uključiti u tu ne ...

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Vukovarsko-srijemska županija

GIS Vukovarsko-srijemske županije

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Međimurska županija

Gis Međimurske županije

Kategorija:Gis u Hrvatskoj