Posljednje na forumu

  • No posts to display.

Tko je online

We have 13 guests and no members online

Most Popular Listings 

Pljusak - meteorološki podaci

Podaci o temperaturi, brzinu i smjeru vjetra, tlaku zraka i ostalim meteorološkim podacima sa  privatnih i javnih meteoroloških postaja diljem Hrvatske.

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Interaktivni Atlas vjetra Hrvatske

Interaktivni Atlas vjetra Republike Hrvatske u izdanju Državnog hidrometeorološkog zavoda. Atlas pruža informacije o brzinama i gustoći snage vjetra, 10 i 80 m od tla, na različitim lokacijama diljem Hrvatske. Prikazane brzina i gustoća snage vjetra rezul ...

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Interaktivna karta svemira

Interaktivna karta na kojoj se nalazi više od 100 tisuća zvijezda. Ova trodimenzionalna karta stvorena je pomoću  NASA-inih podataka i podataka Europske svemirske agencije.

Kategorija:Ostalo
Adria navigator

Karta Jadrana sa informacijama o ronilačkim centrima, sidrištima, marinama, benzinskim postajama, te ostalim informacijama za one koji svoje vrijeme provode na moru.

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Karlovac

Preglednik prostornih planova Grada Karlovca

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Natura 2000 HR - konačni prijedlog

Interaktivna karta konačnog DZZP-ovog prijedloga Natura 2000. NATURA 2000 je najveća koordinirana mreža područja očuvanja prirode u svijetu. Kada Hrvatska postane članicom Europske unije svoju će bogatu biološku i krajobraznu raznolikost uključiti u tu ne ...

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Vukovarsko-srijemska županija

GIS Vukovarsko-srijemske županije

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Telemetrijski hidranti, hidraulički proračun vodoopskrba Zagreba

GIS vodoopskrbnog sustava u Gradu Zagrebu sa senzorima tlaka na hidrantima- telemetrijskim hidrantima. Telemetrijski hidranti komuniciraju sa GIS portalom putem GSM-a. Odabirom hidranta prikazuje se graf sa on-line mjerenjima tlaka u vremenu. Za jednu zon ...

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Drniš - interaktivna karta

Interaktivna turistička karta grada Drniša Autor: Jure Ivić

Kategorija:Gis u Hrvatskoj