Posljednje na forumu

  • No posts to display.

Tko je online

We have 7 guests and no members online

Top Rated Listings 

Karlovac

Preglednik prostornih planova Grada Karlovca

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Slovenija - atlas okolja

GIS okoliša Slovenije

Kategorija:Gis u svijetu
Sarajevo  - interaktivna karta

Interaktivna street view karta grada Sarajeva sa preko 10000 fotografija

Kategorija:Gis u svijetu
Osijek - groblje

Osječka groblja - Ukop d.o.o. Web karta groblja i tražilica pokojnika

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Hrvatska - odlagališta otpada

Odlagališta otpada u Hrvatskoj sa Corine podacima i pedološkim podlogama  

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Dubrovnik - akcija čišćenja

Ekološka akcija čišćenja rijeke Dubrovačke. http://i-gis.hr/index.php/projekti/8-dogadanja/3-ciscenje-rijeke-dubrovacke powered by GIS Cloud

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Kakvoća mora u Republici Hrvatskoj

Pregled profila plaža, koji uključuje ocjenu kakvoće mora te dostupne sadržaje na plaži. Baze sadrže i podatke o stacionarnim potencijalnim onečišćivaćima, dotoku slatke vode i sl., te služe za utvrđivanje mjera upravljanja morem za kupanje.

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Hrvatski geološki institut - interaktivna igra

Igra znanja o geologiji u Hrvatskoj

Kategorija:Ostalo
Šume Federacije BiH

Šume Federacije Bosne i Hercegovine

Kategorija:Gis u svijetu
GIS Jadrana

Gis jadrana sa servisnim informacijama o marinama, benzinskim postajama, sidrištima, servisima za plovila, te svjetionicima za najam autora Ivana Pašića.

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Pljusak - meteorološki podaci

Podaci o temperaturi, brzinu i smjeru vjetra, tlaku zraka i ostalim meteorološkim podacima sa  privatnih i javnih meteoroloških postaja diljem Hrvatske.

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Onečišćenje zraka u Europi

Prikaz oneščišćenja zraka sa mjernih stanica diljem Europe u realnom vremenu

Kategorija:Gis u svijetu
Interaktivna karta svemira

Interaktivna karta na kojoj se nalazi više od 100 tisuća zvijezda. Ova trodimenzionalna karta stvorena je pomoću  NASA-inih podataka i podataka Europske svemirske agencije.

Kategorija:Ostalo
Drniš - interaktivna karta

Interaktivna turistička karta grada Drniša Autor: Jure Ivić

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Kartografska vizualizacija Registra javne nabave

Kartografska vizualizacija podataka iz registra javne nabave objavljenog od strane udruge Vjetrenjača. Više o korištenoj tehnologiji pročitajte ovdje: http://hr.osgeo.org/vijesti/osvojena-druga-nagrada-na-natjecaju-za-najbolju-vizualizaciju-podataka-javne ...

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Pozicije brodova u realnom vremenu

Osim pozicije broda, možete vidjeti trenutnu brzinu, smjer kretanja, fotografiju broda kao i niz tehničkih detalja vezanih za brod koji vas zanima.

Kategorija:Gis u svijetu
Split - groblje

Splitsko groblje – Lovrinac d.o.o. Web karta groblja i tražilica pokojnika

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Zurrich

Gis Švicarskih željeznica sa kretanjima vlakova u živo.  

Kategorija:Gis u svijetu