Posljednje na forumu

  • No posts to display.

Tko je online

We have 28 guests and no members online
Katastar pčelinjaka i pčelinjih pašnjaka

Katastar pčelinjaka i pčelinjih pašnjaka Hrvatskog pčelarskog saveza

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Karta obnovljivih izvora energije

Interaktivna karta Republike Hrvatske na kojoj se mogu vidjeti svi projekti obnovljivih izvora energije (vjetroelektrane, hidroelektrane, geotermalne, solarne i sve ostale) u Hrvatskoj, te njihova točna lokacija.

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Kartografska vizualizacija Registra javne nabave

Kartografska vizualizacija podataka iz registra javne nabave objavljenog od strane udruge Vjetrenjača. Više o korištenoj tehnologiji pročitajte ovdje: http://hr.osgeo.org/vijesti/osvojena-druga-nagrada-na-natjecaju-za-najbolju-vizualizaciju-podataka-javne ...

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Karta potresa u Italiji

Karta potresa u Italiji koji su se dogodili 29. svibnja 2012.

Kategorija:Gis u svijetu
Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura

Sadrži podatke o trofičkom indeksu, stanju eutrofikacije, koncentracijama klorofila a, cvjetanju opasnih algi kroz godine, te položaju mjernih postaja, granicama ribolovnih zona, zaštićenim područjima i prometnicama. Baza je oformljena u svrhu prikupljanj ...

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Kakvoća mora u Republici Hrvatskoj

Pregled profila plaža, koji uključuje ocjenu kakvoće mora te dostupne sadržaje na plaži. Baze sadrže i podatke o stacionarnim potencijalnim onečišćivaćima, dotoku slatke vode i sl., te služe za utvrđivanje mjera upravljanja morem za kupanje.

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Karlovac

Preglednik prostornih planova Grada Karlovca

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Krk

Gis grada Krka  

Kategorija:Gis u Hrvatskoj
Kragujevac

Gis grada Kragujevca

Kategorija:Gis u svijetu